POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de GRAU LLORET, SL informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

GRAU LLORET, S.L B59303289
C/ Sant romà, 22
17310 Lloret de Mar (Girona)

Finalitat

Gestionar les dades als quals l'empresa accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i / o sol·licitud, així com la contractació de serveis a través del lloc web i, si s’escau enviar comunicacions comercials.

 Legitimació

Execució d'un contracte.

Destinataris

 No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal

 Dret

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 poden ser exercits al següent domicili: C / Sant Romà, 22, 17310 Lloret de Mar (Girona) o mitjançant els següents enllaços:

- Dret d'accés

- Dret de rectificació

- Dret de supressió

- Dret d'oposició

- Limitació de les dades

- Portabilitat de les dades

Així mateix, l'interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d'incompliment per part de l'empresa.

 Conservació

En cas que l'usuari només faci una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu a part de gestionar la resposta. D'altra banda, l'empresa deixarà de tractar les seves dades com a usuari de xarxes socials en el moment en que deixi de seguir el compte.

 

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat i les condicions d'ús de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Aplázame

L'usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedits a Aplázame des del moment en què l'usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment de triar la forma de pagament. Aquesta acceptació s'estén a terceres entitats que haguessin de accedir als fitxers per al bon fi del contracte.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l'apartat de contacte?

Quant als formularis de l'apartat "Contacte" de la pàgina web, l'Usuari ha d'emplenar els marcats com "obligatoris". No completar les dades personals requerits o fer-ho parcialment pot suposar que GRAU LLORET, S.L no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, GRAU LLORET, S.L quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita GRAU LLORET, S.L han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d'edat

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a GRAU LLORET, S.L sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals. En cas que GRAU LLORET, SL detectés que l'usuari és menor de 18 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si s'escau, l'autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l'empresa?

GRAU LLORET, SL informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

A continuació, s'enllacen les polítiques de privacitat de les xarxes socials en què GRAU LLORET, S.L. té perfil obert:


Recentment vist

No hi ha productes

Menu